TERAPIE HOMOSEXUALITYPublikace Terapie homosexuality holandského psychoterapeuta van den Aardwega je určena zemím, kde človek trpící homosexualitou nemůže získat odornou pomoc. Psychologové, sexuologové nemají v české republice odvahu terapie nabízet a místo toho v lepším případě vedou pacienty k životu ve zdrženlivosti, v horším případě jej přesvědčují, aby se homosexualitě poddali a žili tento neradostný život.

PhDr. Iva Šípová, bývalá psycholožka Sexuologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v předmluvě k českému vydání zdůraznila:

Neříkám, že tato publikace je na tyto potíže všelékem. Jistě ne. Zraněným neklidným duším však může pomoci zbavit se niterného chaosu a napřít jejich úsilí k osobnostnímu růstu. Ukáže jim cestu jak se zhostit neuvědomělého pocitu ukřivděnosti, sebelítosti i třeba nejasného a nepřiznaného pocitu méněcennosti. Napomůže k jejich ozdravení...

Může být neocenitelnou oporou hledajícím, kterým nestačí lákavě pohodlné, ale nebezpečně zjednodušené řešení, které se nabízí na prvoplánové rovině. Dává jim nejenom poučení, ale i konkrétní pokyny kudy a jak se ubírat k psychické vyrovnanosti.

Publikace je již mnoho let rozebrána. Je však možné si ji stáhnout na adrese http://homosexualita.cz/terapie_homosexuality.pdf.


Gerard J. M. van den Aardweg, Ph.D.

Curriculum Vitae a publikace týkající se homosexuality

Narozen 1936 v Haarlemu, Nizozemí.
Studium psychologie na Leidenské univerzitě, 1955-1961. Doktorandské studium na Amsterdamské univerzitě, 1967 (doktorská práce na téma homosexualita). Specializace jako psychoterapeut (neo-psychoanalýza). Soukromá praxe v Amsterdamu od roku 1962, poté v městské správě Bloemendaal (blízko Amsterdamu). Externí psycholog-psychoterapeut na holandském Ministerstvu spravedlnosti, Haag, 1965-1976.
Výzkum v oblasti neurózy, kriminality a homosexuality, klinický i statistický. Publikace na tato témata, zvláště na téma homosexualita, od roku 1964.
Přednášky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Brazílii a Německu. Postgraduální profesor psychoterapie na Katolické univerzitě v Campinas, Sao Paulo v roce 1977. Profesor psychologie křesťanské osobnosti na Medo, Pontifikálním mezinárodním institutu pro manželství a rodinu pro severozápadní Evropu, Kerkrade, Nizozemí, 1990-1994.
Vedoucí psychoterapeutického oddělení Holandské asociace psychologů (NIP) v roce 1981. Člen redakční rady Mezinárodního katolického časopisu "Communio", holandské vydání, 1980-1990.
Ženatý, 7 dětí.

Homosexualita

Léčil několik stovek homosexuálních pacientů od roku 1962. Výzkum a mnoho publikací na téma "psychologické testy a homosexualita", "výsledky terapie homosexuálů" a "příčiny a léčba".
Přednášel na kongresech o homosexualitě, např. evropské a americké kongresy ex-gay organizace Exodus International (Kalifornie, 1992; Německo, Holandsko, Francie), kongresy o rodině a "pro-life" v Evropě (Human Life International: Holandsko, 1995; Irsko, 1997; Minneapolis, 1997; Houston, 1998; Rakouská episkopální konference o rodině, 1993; aj.).
Školil a přednášel o homosexualitě lékařům, duchovním a rodičům (prevence) v různých evropských zemích.
Člen Americké národní asociace pro výzkum a terapii homosexuality.

Knihy

(v holandštině, angličtině, němčině, italštině, španělštině):
V USA: Homosexuality and Hope (Ann Arbor, 1985; přeloženo do italštiny a španělštiny), On the Origins and Treatment of Homosexuality (New York, 1986), The Battle for Normality: A Guide for (Self)-Therapy of Homosexuality (San Francisco: Ingnatius Press, 1997).
V Německu: Das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen a Selbsttherapie von Homosexualität (Hänssler Verlag, 1997; 1996).
Married and Children (holandsky; 1984), Fatima, 1917: The Greatest Paranormal Event of Modern Times (holandsky; Brughes, Belgium, 1988, nové vydání v roce 1997, připravuje se španělské vydání); Obsolete Atheism (holandsky; 1994).

Publikace na téma homosexualita

Články
Mannelijke homosexualiteit en psychologische tests. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1964, 19, 79-96. (Male Homosexuality and Psychological Tests)
Male Homosexuality and Psychological Tests. International Mental Health Research Newsletter, 1969, 11, 7-11 (New York).
De neurose van Couperus. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1965, 20, 293-307. (The Neurosis of Couperus)
Homofilie en klachtenlijsten: een overzicht van de gegevens. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1967, 22, 687-695. (Homophilia and Lists of Complaints: A Review of the Evidence)
De factor "klaagziekte", neurose en homofilie. Psychologica Belgica, 1973, 13, 295-311. (The Factor "Complaining Sickness", Neurosis, and Homophilia)
A Grief Theory of Homosexuality. American Journal of Psychotherapy, 1972, 26, 52-68.
Homossexuais masculinos em tratamento. Boletim de Psicologia, 1972, 24, 155-171 (Sao Paolo). (Male Homosexuality in Treatment)
Parents of Homosexuals: Not Guilty? Interpretation of Childhood Psychological Data. American Journal of Psychotherapy, 1984, 38, 180-189.
Male Homosexuality and the Neuroticism Factor: An Analysis of Research Outcome. Dynamic Psychotherapy, 1985, 3, 79-87.

Články v populárně-náučných a ostatních periodikách:
V "30 Giorni" (Řím).

Knihy
Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1967. (Homophilia, Neurosis and the Compulsion to Complain)
Gaardheid of scheefgroei? Brughes (Belgium): Tabor, 1984. (Inherentness or Stunted Growth?)
Publikováno s J. Bonda: Een netelig vraagwtuk: Homofilie, geloof en psychologie. Nijkerk: Callenbach, 1981. (A Thorny Problem? Homophilia, Faith, and Psychology)
Das innere Drama des gewöhnlichen Homosexuellen. Neuhausen (Germany): Hänssler Verlag, 1985 (poslední vydání, 1997). (The Inner Drama of the Average Homosexual)
Homosexuality and Hope. Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1985. (Italská verze: Omossesualitá e Speranza. Milan: Ares, 1995; španělská verze: 1998).
On the Origins and Treatment of Homosexuality: A Psychoanalytic Reinterpretation. New York: Praeger, 1986.
Selbsttherapie von Homosexualität: Leitfaden für Betroffene und Berater. Neuhausen: Hänssler, 1996. (Americká verze: The Battle for Normality. San Francisco: Ignatius Press, 1997).